/[texmf_own]/trunk

Index of /trunk

Files shown:2
Directory revision: 71 (of 71)
Sticky Revision:


File Rev. Age Author Last log entry
 Parent Directory        
dolgfelsor/  71  13 months  zsolt   icomma csomag használata
kotelezettseg/  68  20 months  zsolt   Kötelezettség-vállalás dokumentumosztály
oravazlat/  38  2 years  zsolt   Óravázlat dokumentumosztályat külön könyvtárba helyezzük.
osszefoglalo/  59  2 years  zsolt   title before multicol
tanmenet/  67  21 months  zsolt   Tantárgy és munkaközösség-vezető beállításának lehetősége a címolda…
uzsolt/  65  21 months  zsolt   uzsolt directory
tex-convert-homepage  60  2 years  zsolt   Add svn revision number and date in uzsolt.sty. Remove this function from tex-co…
tex-convert-upload-homepage  58  2 years  zsolt   svn alias to /usr/bin/svnlite

  ViewVC Help