/[texmf_own]/trunk
ViewVC logotype

Index of /trunk

Files shown:2
Directory revision: 70 (of 70)
Sticky Revision:


File Rev. Age Author Last log entry
 Parent Directory        
dolgfelsor/  70  7 days  zsolt   Use minibox frame option instead of framebox
kotelezettseg/  68  5 months  zsolt   Kötelezettség-vállalás dokumentumosztály
oravazlat/  38  16 months  zsolt   Óravázlat dokumentumosztályat külön könyvtárba helyezzük.
osszefoglalo/  59  12 months  zsolt   title before multicol
tanmenet/  67  5 months  zsolt   Tantárgy és munkaközösség-vezető beállításának lehetősége a címolda…
uzsolt/  65  5 months  zsolt   uzsolt directory
tex-convert-homepage  60  11 months  zsolt   Add svn revision number and date in uzsolt.sty. Remove this function from tex-co…
tex-convert-upload-homepage  58  12 months  zsolt   svn alias to /usr/bin/svnlite

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26